Onze voorwaarden

Verantwoordelijkheid:

Voor alle in deze brochure genoemde arrangementen treedt Smaragd Reizen op als reisorganisator. Voor de genoemde vluchten en overige vervoersmogelijkheden treedt Smaragd Reizen op als agent, waarbij de voorwaarden van de respectievelijke vervoersmaatschappijen van kracht zijn.

Dit houdt o.a. in dat:
 • eventuele prijsverhogingen en/of olietoeslagen, indien van toepassing en opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, zullen worden doorbelast;
 • in de reisduur zich wijzigingen kunnen voordoen als gevolg van schemawijzigingen, opgelegd door de luchtvaartmaatschappij;
 • in verband met het uitvallen van vluchten veranderingen in het reisschema kunnen optreden.
Kennelijke fouten en vergissingen:
Kennelijke fouten en vergissingen in dit programma zijn niet bindend voor Smaragd Reizen.

Tarieven: wel en niet inbegrepen:
De tarieven van onze reizen staan op de los bijgevoegde tarievenlijst. Informatie over wat wel en niet inbegrepen is bij de reissom staat bij de reisbeschrijving van elke soort reis vermeld, daar die per reis kan verschillen.

Voor al onze reizen geldt:
 • Niet inbegrepen bij de reissom zijn: luchthavenbelastingen, overige maaltijden buiten het ontbijt tenzij anders vermeld, fooien, uitgaven van persoonlijke aard (drankjes, souvenirs etc.), eventuele gidsdiensten, verplichte reisverzekering, annulering kostenverzekering, vaccinaties en de verplichte bijdrage Calamiteitenfonds.
 • De in de prijsbijlage gepubliceerde reissommen zijn per persoon op basis van een gedeelde 2-persoonskamer. In sommige gevallen is het mogelijk om een 3-persoons-kamer te boeken. Een 3-persoonskamer is altijd gebaseerd op een 2-persoonskamer met extra bed, veelal een eenvoudig bed/matras dat erbij geschoven wordt en derhalve vaak alleen geschikt voor een klein kind dat de kamer van de ouders deelt. Dit is per accommodatie verschillend.

Annuleringsvoorwaarden:
Indien een reis wordt geannuleerd door de reiziger, zijn door de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:
 1. tot de 56e dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling
 2. vanaf de 56e dag tot de 42e dag voor de dag van vertrek: 35% van de reissom;
 3. vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
 4. vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 75% van de reissom;
 5. vanaf de 14e dag tot de 10e dag voor de dag van vertrek: 90% van de reissom
 6. vanaf de 10e dag tot en met de dag voor de vertrekdag: 100% van de reissom.

Losse tickets:
Indien een los ticket wordt geannuleerd door de reiziger voordat het ticket geprint is wordt altijd € 115,- in rekening gebracht (met uitzondering van tickets met afwijkende voorwaarden).

Verzekeringen:
Wij raden u met klem aan een reis- en annulering kostenverzekering af te sluiten waarbij wij u adviseren bij de reisverzekering de post medische kosten tot kostende prijs te verzekeren. Deze op het oog onsympathieke verplichting dient slechts ter bescherming van de reiziger zelf. Een goede verzekering vormt de basis voor een zorgeloze vakantie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en kunnen desgewenst de verzekering voor u afsluiten daar Smaragd Reizen een samenwerkingsverband heeft gesloten met de grote verzekeringsmaatschappij Unigarant.

Onvolkomenheden:
Het kan altijd gebeuren dat u op uw bestemming of tijdens de reis een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert. Deze dient u z.s.m. te melden bij de betrokken contactpersoon. Laat uw klacht om misverstanden te voorkomen schriftelijk vastleggen. In het uiterste geval dient u telefonisch contact op te nemen met ons alarmnummer (24 uur per dag bereikbaar). Indien u de tekortkoming vanaf uw bestemming niet zoals omschreven heeft gemeld kunnen wij achteraf helaas uw klacht niet in behandeling nemen.

Stichting Garantiefonds Reisgelden:
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Wij raden u uitdrukkelijk aan, zeker bij boeking en voor meer informatie, te kijken op de site van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR): http://www.sgr.nl/. Dan kunt u met een gerust hart op vakantie.

Calamiteiten:
In geval van voorkomende calamiteiten in het bestemmingsgebied, waaronder worden verstaan natuurrampen, atoomkernreactie, oorlog of een daarmee overeenkomende toestand en onlusten waarbij gebruik gemaakt wordt van vuurwapens met als doel het bestaande gezag omver te werpen, kan Smaragd Reizen niet verantwoordelijk gesteld worden voor daaruit voortvloeiende kosten, derving van reisgenot, verandering of inkorting van het reisprogramma en daaruit voortvloeiende kosten, noch voor kosten in verband met repatriëring.

Calamiteitenfonds:
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.Wij raden u uitdrukkelijk aan, zeker bij boeking en voor meer informatie, te kijken op de site van het calamiteitenfonds: http://www.calamiteitenfonds.nl/