Top

Onze voorwaarden 2024-2025

Verantwoordelijkheid
Voor alle in deze brochure genoemde arrangementen treedt Smaragd Reizen op als reisorganisator. Voor de genoemde vluchten en overige vervoersmogelijkheden treedt Smaragd Reizen op als agent, waarbij de voorwaarden van de respectievelijke vervoersmaatschappijen van kracht zijn. Dit houdt o.a. in dat:
• eventuele prijsverhogingen en/of olietoeslagen, indien van toepassing en opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, zullen worden doorbelast
• in de reisduur zich wijzigingen kunnen voordoen als gevolg van schemawijzigingen, opgelegd door de luchtvaartmaatschappij;
• in verband met het uitvallen van vluchten veranderingen in het reisschema kunnen optreden.

Kennelijke fouten en vergissingen
Kennelijke fouten en vergissingen in dit programma zijn niet bindend voor Smaragd Reizen.

Tarieven: wel en niet inbegrepen
De tarieven van onze reizen staan op de los bijgevoegde tarievenlijst. Informatie over wat wel en niet inbegrepen is bij de reissom staat bij de reisbeschrijving van elke soort reis vermeld, daar die per reis kan verschillen. Voor al onze reizen geldt:
• Niet inbegrepen bij de reissom zijn: lokale luchthavenbelastingen, overige maaltijden buiten het ontbijt tenzij anders vermeld, fooien, donaties, porters op airports en havens (groepsreizen), uitgaven van persoonlijke aard (drankjes, souvenirs etc.), eventuele gidsdiensten, verplichte reisverzekering, annuleringsverzekering, verplichte bijdrage Calamiteitenfonds, vaccinaties en de reserveringskosten.
• De gepubliceerde reissommen zijn per persoon op basis van een gedeelde 2-persoonskamer. In sommige gevallen is het mogelijk om een 3-persoonskamer te boeken. Een 3-persoonskamer is altijd gebaseerd op een 2-persoonskamer met extra bed/matras,
veelal een eenvoudig bed/matras dat erbij geschoven wordt en daarom vaak alleen geschikt voor een klein kind dat de kamer van de ouders
deelt.

Boekingsvoorwaarden
Hebt u definitief gekozen, dan vult u het formulier in en stuurt dit per e-mail of per post naar ons toe. U ontvangt van ons een factuur, waar alle onderdelen op staan vermeld. Na ontvangst van de factuur dient u binnen 14 dagen de aanbetaling te voldoen.

De aanbetaling bedraagt:
• 30% van de totale reissom (tenzij anders overeengekomen)
• de (eventuele) verzekering- en poliskosten
• reserveringskosten € 45,00
• verplichte bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per factuuradres
* verplichte bijdrage SGR € 5,00 per persoon (geen terugbetaling mogelijk)
* extra vertrekbelasting vanuit Nederland € 30,00 per persoon

Bij boeking van uitsluitend een ticket, zonder andere reisarrangementen, dient u de aanbetaling van minimaal € 250,- binnen 14 dagen te voldoen. Bij speciale aanbiedingstarieven geldt de voorwaarden van betaling per omgaande.

Het restant van de reissom dient 8 weken voor vertrek betaald te zijn. Individuele reizigers krijgen hun tickets en reisbescheiden uiterlijk 7 dagen voor vertrek thuisgestuurd.

Annuleringsvoorwaarden
Indien een reis wordt geannuleerd door de reiziger, zijn door de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd (mits afwijkende voorwaarden aan u eerder vermeld):
a. tot de 56e dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling;
b. vanaf de 56e dag tot de 42e dag voor de dag van vertrek: 60% van de reissom;
c. vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van vertrek: 90% van de reissom;
d. vanaf de 28e dag tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Losse tickets
Indien een los ticket wordt geannuleerd door de reiziger voordat het ticket geprint is wordt altijd de aanbetaling met een minimaal €115,- in rekening gebracht (met uitzondering van tickets met afwijkende voorwaarden).

Verzekeringen
Wij raden u met klem aan een reis- en annuleringskosten verzekering af te sluiten, waarbij wij u adviseren bij de reisverzekering de post medische kosten tot kostende prijs te verzekeren. Deze op het oog onsympathieke verplichting dient slechts ter bescherming van de reiziger zelf. Een goede verzekering vormt de basis voor een zorgeloze vakantie.

Onvolkomenheden
Het kan altijd gebeuren dat u op uw bestemming of tijdens de reis een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert. Deze dient u z.s.m. te melden bij de betrokken contactpersoon. Laat uw klacht om misverstanden te voorkomen schriftelijk vastleggen. In uiterst geval dient u telefonisch contact op te nemen met ons alarmnummer (24 uur per dag bereikbaar). Indien u de tekortkoming vanaf uw bestemming niet zoals omschreven heeft gemeld, kunnen wij achteraf helaas uw klacht niet in behandeling nemen.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR- garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR- garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming al is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. www.sgr.nl

Calamiteiten
“Op deze overeenkomst zijn de ANVR- reisvoorwaarden, de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden en
– in voorkomend geval – van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen mede van toepassing.”

Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u
vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Wij raden u uitdrukkelijk aan, zeker bij boeking en voor meer informatie, te kijken op de site van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen: www.calamiteitenfonds.

You don't have permission to register